Google+
Home   Uitgangspunten   Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Basisschool Cosmicus-Impuls wil daarom graag met u partners zijn in de opvoeding en leerontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u bij ons onderwijs en organiseren we bijeenkomsten om u voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en samenwerken aan de succesvolle ontwikkeling van uw kind.

Bij de aanname van uw kind bespreken we de wederzijdse verwachtingen met u en na akkoord van beide partijen tekenen we de samenwerkingsovereenkomst tussen u en de school.

Om ouderparticipatie te stimuleren organiseren we diverse ouderbijeenkomsten. Daarnaast kunt u op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, et cetera. Tevens zal er zo snel mogelijk op onze school een medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) gevormd worden.

Communicatie
We stellen ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school via maandelijkse nieuwsbrieven en de schoolkrant die tweemaal per jaar verschijnt. Wanneer het individuele leerlingen betreft, nemen we persoonlijk contact op met de ouders. Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij contact met de school zoeken als er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces van hun kind beïnvloeden.