Google+
Home   Over ons   Pijlers Kindercampus

Pijlers Kindercampus

De pijlers van basisschool Cosmicus-Impuls met het oog op de ontwikkeling naar een Kindercampus zijn als volgt:

  • Een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen, doordat kinderopvang, voorschoolse voorziening en basisschool (met voor- en naschoolse opvang) onder één dak en één directie plaatsvinden;
  • Een sterke ouderbetrokkenheid: doordat kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd welkom zijn, kan makkelijker een vertrouwensband met de ouders worden opgebouwd;
  • De juiste aandacht voor elk kind en een aangepast leeraanbod waarin veel ruimte is voor talentontwikkeling en excellentie;
  • Eén pedagogisch klimaat waarin de positieve benadering van de kinderen centraal staat;
  • Eén didactische aanpak gebaseerd op coöperatief leren;
  • Een integrale aanpak wanneer extra zorg of ondersteuning nodig is;
  • Een omgeving met veel aandacht voor taal en taalgebruik, waar onder andere Engels vanaf groep 3 gegeven wordt;
  • Ambitie, met de wil om hoge doelen te behalen en het maximale uit ieder kind te halen;
  • Een maatschappelijke onderneming die openstaat voor iedereen.