Google+
Home   4-12 jaar   Basisschool   Bètawetenschappen & techniek

Bètawetenschappen & techniek

We besteden extra aandacht aan bètawetenschappen en techniek, omdat kinderen op jonge leeftijd vaak zeer ontvankelijk zijn voor de bètavakken. Ze ervaren het als uitdagend, spannend en constructief en het spreekt tot hun verbeelding. We willen het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van uw kind vergroten door middel van verschillende schoolactiviteiten. Door al zo vroeg met bètavakken te beginnen, kan uw kind gemakkelijker verbindingen leggen met de op school geleerde stof en de praktijksituaties in het dagelijkse leven.