Google+
Home   0-4 jaar   Toezicht

Toezicht

Het is belangrijk om voortdurend toezicht te houden op de kwaliteit van kinderopvanglocaties. Gelukkig is dat in Nederland goed geregeld. De Gemeentelijk Gezondheidsdiendt (GGD) voert onafhankelijk toezicht uit en rapporteert aan de gemeente.  De gemeente is eindverantwoordelijk voor zowel toezicht op als handhaving van de kwaliteit.

Alle inspectierapporten zijn openbaar. U kunt ze raadplegen via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op deze pagina staan links naar de inspectierapporten van Cosmicus-Impuls. Aan het eind van de rapporten staat onze persoonlijke toelichting.

Kinderdagverblijf
– KDV Cosmicus Impuls inspectierapport 6 januari 2015

Inzien voormalige inspectierapporten.

Buitenschoolse opvang
– BSO Cosmicus-Impuls inspectierapport 18 december 2014

Inzien voormalige inspectierapporten.