Google+
Home   0-4 jaar   Tijden

Tijden

Nul tot vier jaar
Wij bieden vijf dagen per week, 52 weken per jaar, een kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening aan van 7.30 tot 18.30 uur voor kinderen tussen nul en vier jaar*. Kinderen tussen tweeënhalf en vier jaar kunnen in aanmerking komen voor de voorschoolse voorziening (vier dagdelen per week). Ouders die werken of een opleiding volgen kunnen deze dagdelen aanvullen met flexibele opvang op de uren die zij willen.

Op feestdagen is de opvang 0 – 4 jaar gesloten, zie vakantie en feestdagen.