Google+
Home   0-4 jaar   Slimme activiteiten

Slimme activiteiten

Baby’s, peuters en kleuters kunnen bij ons onbezorgd spelen, leren en groeien. Het begint dus met spelen, want dat is het belangrijkst. We zorgen voor allerlei verschillende activiteiten. Die activiteiten zijn niet alleen leuk, ze zijn ook slim. Er zit namelijk een plan achter waardoor uw kind zich ongemerkt ontwikkelt. En ontwikkelen is leren. Zo groeit uw kind rustig op tot het klaar is voor de basisschool. Van die overstap zal uw kind nauwelijks iets merken, want de basisschool zit in hetzelfde vertrouwde gebouw en volgt hetzelfde plan om verder te leren.

Leren begint dus wat ons betreft al voor de basisschool. Daarbij kiezen we voor een brede aanpak, waarbij we veel aandacht besteden aan taal, spelen in een groep, bewegen & coördinatie en het gebruik van zintuigen. Uk & Puk is daarvoor een verantwoord programma.

Wat is Uk & Puk?
Zowel op kinderdagverblijven, als in groep 1 en 2 van de basisschool, wordt er gewerkt met de methode Ko-totaal; een programma dat zorgt voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal gericht op de kinderdagopvang. Het is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer of juist minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Interactie
Samen praten is belangrijk in Uk & Puk. Logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk-activiteiten lokken bewust interactie uit. Tussen kinderen zelf en tussen de pedagogisch medewerkers. Tijdens interactiemomenten bieden de medewerkers taal en lokken ze kinderen uit om taal te gebruiken om vervolgens weer te reageren op de reactie van de kinderen.

Woordenschat
Per activiteit biedt Uk & Puk 10 woorden aan. Ze staan in de woordenlijst in het activiteitenkatern, 2 woorden zijn speciaal voor baby’s. Uk & Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft de nieuwe woorden altijd in activiteiten die worden gedaan. Daardoor krijgen de woorden betekenis.

Voorlezen
Uk & Puk besteedt veel aandacht aan voorlezen. Want voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren. Er zijn 2 voorleesactiviteiten per thema: 1 in de kleine groep en 1 met kinderen individueel. Tijdens de activiteit staat een voorleesverhaal centraal. De verhalen zitten in 3 knieboeken.

Kijken
Speciaal voor baby’s zet Uk & Puk in elke activiteit 2 woorden centraal. Deze woorden staan geïllustreerd op platen in het kijkboek. Het kijkboek is hét hulpmiddel waarmee u de woordenschat van baby’s kunt stimuleren.

Het dagritme, passend bij Uk & Puk wordt weergegeven op de dagritmekaarten. Voorbeelden daarvan zijn: – Opruimen, Boterham, In de kring, Eten & drinken, Buitenspelen, Spel in de themahoek, knutselen, naar huis gaan, handen wassen, slapen, boekje lezen, luier verschonen, naar de wc, zingen.

De thema’s die door het jaar heen worden behandeld zijn:
Welkom Puk!
Knuffels
Hatsjoe!
Hoera, een baby!
Wat heb jij aan vandaag?
Regen
Dit ben ik!
Eet smakelijk!
Reuzen en kabouters
Oef, wat warm!