Google+
Home   0-4 jaar

0-4 jaar

Kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening
Het kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening is er voor kinderen tussen de nul en vier jaar.

Het kinderdagverblijf en de school werken met dezelfde pedagogische uitgangspunten en dezelfde visie.De kinderen komen vooral om te spelen en met andere kinderen en de pedagogisch medewerksters samen te zijn. Het is belangrijk dat ze het naar hun zin hebben, zodat ze zich spelenderwijs goed ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden door gericht mee te spelen in de hoeken en activiteiten aan te bieden die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind en hen helpen om een stapje te maken in hun ontwikkeling. Zo bereiden de kinderen zich op een leuke, speelse en leerzame manier voor op de basisschool. Er is aandacht voor het individuele kind. Het kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening bereidt jonge kinderen tussen tweeënhalf en vier jaar voor op de basisschool. De peuters kunnen alvast wennen aan de manier van werken op school. Dankzij de voorschoolse voorziening is de stap naar de basisschool voor kinderen gemakkelijk. In het werken met thema’s sluiten de kinderopvang en de basisschool bij elkaar aan.

Op het moment dat de kinderen 4 jaar worden, worden de gegevens van de kinderen overgedragen aan de basisschool (met toestemming van de ouders), zodat de leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de kinderen en direct daarbij kunnen aansluiten.

Het kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening bestaat uit twee groepen. De Sterretjes is de groep met kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. De Zonnetjes is een verticale groep met kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Kinderen met een indicatie voor een voorschool hebben recht op 4 dagdelen per week, 40 weken per jaar gratis plaats op het kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening.